Politika zaštite privatnosti

Privatnost i kolačići

Kompanija MB Diffusion postupa kao Rukovalac podacima u cilju obavljanja statističkih analiza putem kolačića koji su sačuvani na ovom sajtu (u daljem tekstu „Sajt”).

Kao takva, kompanija MB Diffusion želi da vas informiše na jasan i transparentan način o upotrebi kolačića tokom vaše pretrage Sajta.

I - Kolačić, šta je to?

Kolačić je tekstualna datoteka koja se skladišti na hard disku vašeg uređaja (računar, tablet, mobilni telefon) preko softvera pregledača prilikom pružanja onlajn usluge.
To znači da nam se kolačić šalje prilikom svakog otvaranja stranice na Sajtu sa vašeg računara ili mobilnog telefona. Kolačići koje mi sačuvamo tokom vaše posete Sajtu ne identifikuju vas lično kao pojedinca, već identifikuju samo uređaj koji trenutno koristite. Kolačići ne čuvaju nikakve osetljive podatke o ličnosti, već samo pružaju informaciju o vašem pregledanju tako da se vaš uređaj može prepoznati kasnije.
Kolačići ne uzrokuju nikakvo oštećenje vašeg uređaja, već omogućavaju da se lakše npr. ponovo pronađe ono što vas zanima, unapred popune određena polja i prilagodi sadržaj naših usluga.
Samo izaberite da li želite da sačuvate kolačiće na svom uređaju i možete lako da kontrolišete čuvanje kolačića. Za detaljne informacije o upravljanju i kontroli kolačića, pogledajte odeljak „Vaši izbori u vezi sa kolačićima”.

II - Kolačići koje čuva kompanija MB Diffusion i njihovo korišćenje

Kompanija MB Diffusion na sajtu čuva samo analitičke kolačiće.

Analitički kolačići nam omogućavaju da bolje razumemo sajt i poboljšamo pregledanje korisnika pomoću utvrđivanja statistika i obima učestalosti i korišćenja (teme i sadržaji koji su posećeni, pregledanja...).

III - Primaoci podataka

Prikupljeni podaci su dostupni kompaniji MB Diffusion, kao rukovaocu podacima, i našim pružaocima usluga koji postupaju kao podizvođači, koji tehnički doprinose ostvarivanju gorenavedenih ciljeva (pružalac hosting usluge).

Na kraju, kada odgovorite na oglas ili popunite obrazac za kontakt, vaši kontakt podaci se prosleđuju stručnjaku koji je zadužen za njihovu obradu, koji ga je sačinio.

IV - Lice odgovorno za obradu

Kompanija MB Diffusion, upisana u Registar privrednih subjekata grada Pariz pod registarskim brojem 432 552 966, sa zvaničnim sedištem na adresi: 24 rue des Jeûneurs, 75002 Paris, čiji je predstavnik gospodin Thomas Churchill, u svojstvu generalnog direktora, odgovorna je za obradu podataka koje prikuplja na Sajtu.

V - Period zadržavanja

Analitički kolačići imaju period važenja od 13 meseci.

Da biste saznali vreme čuvanja kontakt podataka koji se prikupljaju kada odgovarate na oglas ili popunjavate obrazac za kontakt na sajtu, možete da kontaktirate stručnjaka klikom ovde.

VI - Vaša prava

U skladu sa propisima o zaštiti podataka o ličnosti, imate sledeća prava u vezi sa vašim 0prikupljenim podacima o ličnosti koje je sakupila kompanija MB diffusion na Sajtu preko analitičkih kolačića:

  • Pristup: radi se o vašem pravu da dobijete potvrdu da li su vaši podaci obrađeni ili nisu, a ako jesu, da pristupite ovim podacima;
  • Ispravka: radi se o vašem pravu da dobijete u najkraćem roku mogućnost ispravljanja netačnih podataka, a da vaši nepotpuni podaci budu dopunjeni;
  • Brisanje/uklanjanje: radi se o vašem pravo da dobijete u najkraćem roku mogućnost brisanja svojih podataka, bez obzira na obaveze ili potrebe za čuvanjem;
  • Ograničavanje: radi se o vašem pravu da dobijete mogućnost ograničavanja obrađivanja kada uložite prigovor, kada tvrdite da su podaci netačni, kada mislite da je njihovo obrađivanje nezakonito ili kada imate potrebu da obavite utvrđivanje, iskorišćavanje ili odbranu svojih prava pred sudom;
  • Prigovor: radi se o vašem pravu da uložite prigovor u bilo kom trenutku na obradu vaših podataka kompaniji MB Diffusion, osim u slučaju zakonskih i obavezujućih razloga kompanije MB Diffusion. Takođe možete da uložite prigovor na obradu u svrhe istraživanja novih klijenata;
  • Prenosivost: radi se o vašem pravu da primate svoje podatke u strukturisanom formatu koji se uobičajeno koristi i koji je mašinski čitljiv i interoperatilan, i da ih prenesete drugom odgovornom licu za obradu, a da vas mi u tome ne sprečavamo;
  • Imate pravo da ne podležete odluci zasnovanoj isključivo na automatskoj obradi koja ima pravne posledice u vezi sa vama i koje na vas utiču, osim kada je ova odluka neophodna za zaključivanje ili izvršavanje ugovora i kada je zakonski dozvoljena;
  • Imate pravo da podnesete žalbu nadležnom organu;
  • Imate pravo da date uputstva za sudbinu svojih podataka o ličnosti u slučaju vaše smrti.

Da biste iskoristili svoja prava, naročito prava na prigovor, brisanje, prenos i pristup, kontaktirajte nas ovde.

Da izvršite svoj izbor u vezi sa našim korišćenjem kolačića, pogledajte paragraf „Vaši izbori u vezi sa kolačićima”.

Da biste iskoristili svoja prava u vezi sa kontakt podacima koji se prikupljaju kada odgovarate na oglas ili popunjavate obrazac za kontakt na Sajtu, obratite se stručnjaku klikom ovde.

VII - Službenik za zaštitu podataka

Adevinta France, kompanija čija je kompanija MB Diffusion zavisno društvo, imenovala je službenika za zaštitu podataka. S njim možete stupiti u kontakt putem e-adrese: fr.privacy+mb-diffusion@adevinta.com ili putem poštanske adrese: Adevinta France, le délégué à la protection des données, 85-87 rue du Faubourg Saint-Martin – 75010 Paris.

VIII - Bezbednost vaših podataka

Mi štitimo vaše podatke uz pomoć odgovarajućih tehničkih i organizacionih mera da bismo osigurali nivo bezbednosti u skladu sa rizikom. Naše mere zaštite obuhvataju zaštitne zidove, fizičke kontrole pristupa u našim centrima za obradu podataka i kontrole pristupa podacima.

IX - Vaši izbori u vezi sa kolačićima

U bilo kom trenutku možete da izrazite ili izmenite svoje želje u pogledu kolačića, na načine koji su opisani u nastavku:

Parametri vašeg pregledača

Možete u svakom trenutku da podesite svoj pregledač tako da se kolačići čuvaju na vašem uređaju (opt-in), ili suprotno tome, da ih uklonite (opt-out). Neki pregledači vam omogućavaju da definišete pravila za upravljanje kolačićima na sajtu za svaki sajt.

U cilju upravljanja kolačićima, konfiguracija svakog pregledača se razlikuje, Ona je opisana u meniju za pomoć vašeg pregledača, što će vam omogućiti da znate kako da promenite svoje želje:

X - Drugi korisni izvori

Da biste saznali više o kolačićima i izborima koje imate u ovoj oblasti, možete da pogledate resurse u nastavku:

Za sva pitanja ili zahteve koji se odnose na kolačiće koji se čuvaju na Sajtu, možete da nam se obratite prateći ovu vezu.